Kosten Registratie Module

dollar

Dit is een centrale module binnen Faminfo. Van hieruit vinden de door belastingen plaats en kunnen begrotingen en investeringen worden beheerd. U heeft een direct overzicht van de gemaakte kosten, welke direct tegen uw budgetten kunnen worden afgezet.

De gemaakte kosten kunnen daarbij worden onderverdeeld in kostensoorten en worden doorberekend naar verschillende kostenplaatsen. Ook aangegane verplichtingen kunnen worden opgenomen.

Aan de hand van deze gegevens kunt u uw technisch en facilitair beheer beter structureren. Kosten kunnen tot op procesniveau inzichtelijk worden gemaakt. Dit houdt in dat alle begrote kosten via grootboekregels middels processen aan uw producten of diensten kunnen worden toegerekend. Op deze wijze krijgt u als facility manager inzicht in de daadwerkelijke kosten op het niveau dat u wenst.

Tevens biedt u volledige transparantie aan uw klanten van de facilitaire organisatie in het tot stand komen van de kosten. Daarnaast heeft u de mogelijkheid eventuele consequenties van besluitvorming op financieel gebied (aanpassingen in begroting) dan wel krimp/groei van het leveren van producten/diensten in beeld te krijgen door enkele variabelen te veranderen. Hierdoor bent u in staat maatregelen door te rekenen en het effect ervan te overzien.

 

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Datatrieve Software b.v. Faminfo © is auteurs rechtelijk beschermd. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie ervan is verboden en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.