Personen Beheer Module

id_cardDe personeelsgegevens (zoals werkpleknummers, postadres e.d.) worden gemuteerd door de afdelingssecretariaten.

Het systeem zorgt door middel van parameters ervoor dat de afdelingssecretariaten alleen hun eigen mensen zien en kunnen muteren.

Voor de vaste medewerkers is er een koppeling met de personeelsadministratie. Externen worden ingevoerd en gemuteerd door de afdelingssecretaresse. Afdelingssecretariaten regelen in het systeem zelf ook de reserveringen van vergaderzalen, lunches, koffie e.d.

Daarnaast verzorgen ze verhuizingen en/of verbouwingen binnen het systeem.

Wie gaat verhuizen en waar naartoe, moet de PC en het bureau mee of moet er een verbouwing worden aangevraagd.

Hiermee is Faminfo uniek. Vanuit de gebruiker wordt het systeem aangestuurd en teruggekoppeld via een transparante doorbelastings-methodiek.

 

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Datatrieve Software b.v. Faminfo © is auteurs rechtelijk beschermd. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie ervan is verboden en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.