Sleutelbeheer Module

buildingDe module sleutelbeheer zorgt ervoor dat u alle sleutels binnen uw organisatie kunt registreren en bewaken.

Met behulp van deze module kunt u te allen tijde achterhalen welke sleutels toegang geven tot welke objecten (ruimten, kasten, deuren of anders). Daartoe biedt het systeem de gelegenheid om verbanden te leggen tussen sleutels, cilinders, objecten, sleutelbossen en medewerkers, waarmee de sleuteluitgifte optimaal kan worden beheerd.

Per werknemer worden de sleutelgegevens opgeslagen en kan worden gecontroleerd tot welke ruimten hij/zij toegang heeft.

U heeft inzicht in het aantal sleutels in omloop, welke sleutels uit te geven bij nieuwe werknemers en welke sleutels in te nemen bij vertrekkende werknemers. Zowel traditionele- als elektronische sleutels kunnen beheerd worden.

 

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen of gebruikt zonder schriftelijke toestemming vanDatatrieve Software b.v. Faminfo © is auteurs rechtelijk beschermd. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie ervan is verboden en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.