Space Management Module

circle_compassMet de space management module worden de vestigingen, gebouwen, etages, ruimten en werkplekken beheerd. Uitgangspunt is een juiste bepaling van de M² via een programma als Autocad. Vanuit Autocad kunnen dan de M² worden ingelezen in Faminfo. Vervolgens worden binnen Faminfo a.d.v. specifieke formules de door belastingen berekend en de VVO per ruimte. Binnen de module zijn vele zoekopdrachten mogelijk om b.v. leegstaande ruimten op te sporen of ruimten te benoemen voor specifieke doeleinden.

 

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Datatrieve Software b.v. Faminfo © is auteurs rechtelijk beschermd. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie ervan is verboden en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.