Duurzaam huisvesten integrale toepassing bij bestaande huisvesting

Dit artikel is afkomstig uit het weekblad Facilitair geschreven door mevrouw van der Ven-Klootwijk.

“Duurzaamheid is geen trend, het is een prioriteit die de huidige markt heeft bij alles wat we doen: de busi­ ness, huisvesting en consumeren. Revitaliseren van het bestaande vastgoed, medewerkers binden door een goede work-life balans en de consument proberen over te halen door groene marketing. Duurzaamheid wordt meer en meer integraal door de organisaties heen verweven, maar hoe kun je gemakkelijke stappen maken? In dit artikel is een aanzet gegeven om te kijken naar de bestaande huisvesting…”

Lees hier het artikel.

facilitair

Daadwerkelijk kostenbesparen binnen FM

Dit artikel is afkomstig uit het Facilty Management Magazine 2012 en geschreven door mevrouw van der Ven-Klootwijk.

“Dalende omzet, de kaasschaafmethode, afslanken en reorganiseren. In deze economisch moeilijke tijden zijn organisaties genoodzaakt kostenreducties door te voeren. Maar waarop kunt u als organisatie efficiënt besparen? En hoe kunt u besparingsdoelstellingen bewerkstelligen zonder kwaliteit in te leveren?…”

Lees hier het artikel.

fmmagazine

Structurering van de FM-kwaliteitsdocumenten en methodieken

Dit artikel is afkomstig uit het Facto Handboek 2005 en geschreven door mevrouw van der Ven-Klootwijk.

“Veranderingen lijken een absolute must binnen facility management (FM) organisaties om de continuïteit te waarborgen en de concurrentie een stapje voor te zijn. De organisaties ondervinden veranderingen in de markt en tevens in de behoeften, eisen en wensen die de klanten hebben. De laatste jaren is een groeiende behoefte ontstaan aan een facility management die in kwaliteit, kosten en continuïteit aansluit bij de verwachtingen van de klanten en de doelstellingen van de organisatie. De noodzaak is hierin een balans te vinden. Binnen FM wil men wil grip krijgen op diensten, dienstverlening en bedrijfsvoering van FM om ervoor te zorgen dat deze transparant, efficiënter en effectiever uitgevoerd zou gaan worden…”

Lees hier het artikel.

Facto magazine

SSC & CIRM; een toegevoegde waarde voor de gehele organisatie

Dit artikel is afkomstig uit het Facility Management Handboek 2006 en geschreven door mevrouw van der Ven-Klootwijk.

“Ontwikkelingen van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat waardetoevoeging en effectiviteit steeds rijker worden voor de continuïteit van een organisatie. Van ondersteunende afdelingen wordt daarom gevraagd om een effectieve bijdrage te leveren aan de performance van de
organisatie. Concepten zoals Shared Service Center (SSC) en Corporate Infrastructure Resource Management (CIRM) kunnen helpen bij het realiseren van deze bijdrage. Hoe verhouden deze concepten zich tot elkaar en hoe kunnen ze een toegevoegde waarde leveren aan de ondersteunende afdelingen en de core business? Dit artikel is een samenvatting van een MFM-afstudeeronderzoek, dat deze concepten met elkaar vergelijkt en antwoord geeft op de bovengenoemde vragen…”

Lees hier het artikel.

fmmagazine

Kwaliteitsdocumenten organiseren binnen FM

Artikel over het organiseren van kwaliteitsdocumenten binnen FM en is afkomstig uit het Facility Management Magazine 2004 en geschreven door mevrouw van der Ven-Klootwijk.

“De hoeveelheid documenten neemt alsmaar toe en het overzicht in het aantal en
soorten documenten verdwijnt geleidelijk. De relaties of de interdependentie van
documenten onderling wordt langzaamaan diffuus. Ieder document heeft een
eigen agenda; een jaarplan wordt bijvoorbeeld eens per jaar geschreven. De taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk omschreven. Men
weet ook niet welke documenten relevant zijn voor het verbeteren van de kwaliteit
van de dienstverlening. Dit alles moet gestructureerd worden. Maar hoe?…”

Lees hier het artikel.

fmmagazine