Category Archives: Actueel

Whitepaper inkoop

Dit artikel is afkomstig uit het Facilty Management Magazine 2012 en geschreven door mevrouw van der Ven-Klootwijk.

“Dalende omzet, de kaasschaafmethode, afslanken en reorganiseren. In deze economisch moeilijke tijden zijn organisaties genoodzaakt kostenreducties door te voeren. Maar waarop kunt u als organisatie efficiënt besparen? En hoe kunt u besparingsdoelstellingen bewerkstelligen zonder kwaliteit in te leveren?…”

Lees hier het artikel.

fmmagazine

Integrale duurzaamheid bij huisvesting

Dit artikel is afkomstig uit het Facilty Management Magazine 2008 en geschreven door mevrouw van der Ven-Klootwijk.

“Duurzaam bouwen, cradle to cradle, global warming, maatschappelijk verantwoord ondernemen, groen consumeren en vele andere termen worden dagelijks gebruikt om mensen bewuster te maken van de milieuproblematiek in de wereld. Ook de wet- en regelgeving wordt hierop aangepast, maar wat moet u er als facility manager eigenlijk mee?…”

Lees hier het artikel.

fmmagazine

Het nieuwe inkopen duurzaam de recessie door

Dit artikel is afkomstig uit het Facilty Management Magazine 2010 en geschreven door mevrouw van der Ven-Klootwijk.

“Duurzaamheid is geen trend, het is een prioriteit die in de huidige markt heerst bij alles
wat we doen: in business, huisvesting, consumeren en inkopen. Bovendien vindt in veel
organisaties een ontwikkeling plaats binnen de inkoopafdeling van het operationele
‘prijsinkopen’, naar het initiëren van tactische, soms zelfs strategische contracten. Daarbij
is het onderhouden van relaties noodzakelijk, die duurzaamheid en toegevoegde waarde
leveren aan het primaire proces. In deze tijd van bezuinigingen, uitstel van projecten en
het duurzaam inkopen, is dit een uitgesproken kans voor de inkooporganisatie om orde op
zaken te stellen. Facility managers en inkopers spelen namelijk een belangrijke rol als het
om duurzame inkoop gaat. Heeft u uw inkoop al op orde?..”

Lees hier het artikel.

fmmagazine

FMIS 2.0

FMIS 2.0, een artikel geschreven door mevrouw van der Ven-Klootwijk.

“Informatie vormt binnen de huidige ontwikkelingen een kritische succesfactor. Tijdstip, plaats, vorm en kwaliteit van die informatie is allesbepalend voor de prestatie van de facilitaire bedrijfsvoering.  Processen zoals huisvesting, beheer en onderhoud, dienstverlening, contractmanagement en inkoop kunnen alleen efficiënt en effectief verlopen wanneer adequate informatie beschikbaar is. Biedt het huidige FMIS nog voldoende voor de organisatie van vandaag?..”

Lees hier het artikel.