Category Archives: Actueel

CIRM & SSC; het beste van twee werelden deel 2

Dit artikel is afkomstig uit het FMM jaarboek 2007 en is afkomstig van mevrouw van der Ven-Klootwijk.

“De ontwikkelingen van afgelopen jaren zoals globalisering, flexibilisering en individualisering zorgen ervoor dat waardetoevoeging en effectiviteit steeds belangrijker worden voor de continuïteit van een organisatie. Van ondersteunende afdelingen, zoals Facility Management (FM), wordt gevraagd om een effectieve bijdrage te leveren aan de performance van organisaties. Er zijn twee concepten die een oplossing kunnen bieden voor deze veranderingen in de markt Shared Services Center (SSC) en Corporate Infrastructure Resource Management (CIRM). Hoe verhouden deze twee concepten zich tot elkaar en kunnen ze een toegevoegde waarde leveren aan, zowel de ondersteunende afdelingen, als de core business?…”

 Lees hier het artikel.

fmmagazine

CIRM & SSC; het beste van twee werelden deel 1

Dit artikel is afkomstig uit het Facto handboek 2006 en is afkomstig van mevrouw van der Ven-Klootwijk.

“Ontwikkelingen zoals globalisering, flexibilisering en individualisering leiden ertoe dat ondersteunende diensten zich anders moeten organiseren om een bijdrage te kunnen leveren aan de moederorganisatie. De verschillende niet-kernactiviteiten worden integraal aangestuurd, waarmee de scope voor een afdeling, zoals Facility Management (FM), steeds breder wordt. Mede door het specialisme van de diverse facetten is het onmogelijk deze zelf te regelen, bij te blijven en verder te ontwikkelen c.q. specialiseren, en daarom worden de  operationele diensten steeds vaker uitbesteed (outsourcen). De afdeling richt zich dan op het managen van deze diensten, waardoor ze een regiefunctie krijgt. Het primaire proces verwacht en vindt het noodzakelijk dat de ondersteunende diensten zich gaan professionaliseren. Lemmens benadrukt hierbij dat de ondersteunende diensten hun streven naar professionaliteit (en daardoor erkenning door het management) zien mislukken zolang zij hun eigenbelang vooropstellen (Lemmens, 2003).Door  deze  ontwikkelingen  in  het  primaire  proces  volstaan  niet alleen kostenreductie en efficiëntieverbeteringen door een centrale regie,  maar  worden  waardetoevoeging  en  effectiviteit  steeds belangrijker  voor  de  continuïteit  van  een  organisatie.  Van  ondersteunende afdelingen wordt daarom gevraagd om een effectieve bijdrage te leveren aan de performance van de organisatie (Gerritz en Heilijgers,  2000).  De  concepten  Shared  Service  Center  (SSC)  en Corporate  Infrastructure  Resource  Management  (CIRM)  kunnen uitkomst  bieden  bij  het  leveren  van  een  bijdrage  of  toegevoegde waarde……”

Lees hier het artikel.

Facto magazine

Duurzaam huisvesten.

Duurzaam huisvesten.

In het Weekblad Facilitair& Gebouwenbeheer hebben wij een interessant artikel gelezen over “Duurzaam huisvesten: integrale toepassing bij bestaand vastgoed”, geschreven door Mevrouw Marjon van der Ven- Klootwijk.

Duurzaam huisvesten

Weekblad Facilitair & gebouwbeheer is een onafhankelijk weekblad voor facilitair management en gebouwbeheer in Nederland en Vlaanderen. Het weekblad verschijnt iedere dinsdag. Facilitair & Gebouwenbeheer.

facilitair

Stappenplan Inkoop FM

Wij hebben nog een nieuwtje voor u gespot op FM gebied.
Gelezen in het Facility Management Magazine.

Facility manqagers en inkopers spelen een belangrijke rol als het om duurzame inkoop gaat. Duurzaamheid wordt meer en meer integraal door de organisaties heen verweven, maar hoe kunt u gemakkelijke stappen zetten? Dus hoe kunt u als gemeente of onderneming duurzaamheid bedrijfsmatig inzetten?

Stappenplan voor duurzame en professionele inkoop, door Van de Ven-Klootwijk, adviseur Facility Management – RPS Kraan Consulting.

Lees hier het artikel

fmmagazine