CIRM & SSC; het beste van twee werelden deel 1

Dit artikel is afkomstig uit het Facto handboek 2006 en is afkomstig van mevrouw van der Ven-Klootwijk.

“Ontwikkelingen zoals globalisering, flexibilisering en individualisering leiden ertoe dat ondersteunende diensten zich anders moeten organiseren om een bijdrage te kunnen leveren aan de moederorganisatie. De verschillende niet-kernactiviteiten worden integraal aangestuurd, waarmee de scope voor een afdeling, zoals Facility Management (FM), steeds breder wordt. Mede door het specialisme van de diverse facetten is het onmogelijk deze zelf te regelen, bij te blijven en verder te ontwikkelen c.q. specialiseren, en daarom worden de  operationele diensten steeds vaker uitbesteed (outsourcen). De afdeling richt zich dan op het managen van deze diensten, waardoor ze een regiefunctie krijgt. Het primaire proces verwacht en vindt het noodzakelijk dat de ondersteunende diensten zich gaan professionaliseren. Lemmens benadrukt hierbij dat de ondersteunende diensten hun streven naar professionaliteit (en daardoor erkenning door het management) zien mislukken zolang zij hun eigenbelang vooropstellen (Lemmens, 2003).Door  deze  ontwikkelingen  in  het  primaire  proces  volstaan  niet alleen kostenreductie en efficiëntieverbeteringen door een centrale regie,  maar  worden  waardetoevoeging  en  effectiviteit  steeds belangrijker  voor  de  continuïteit  van  een  organisatie.  Van  ondersteunende afdelingen wordt daarom gevraagd om een effectieve bijdrage te leveren aan de performance van de organisatie (Gerritz en Heilijgers,  2000).  De  concepten  Shared  Service  Center  (SSC)  en Corporate  Infrastructure  Resource  Management  (CIRM)  kunnen uitkomst  bieden  bij  het  leveren  van  een  bijdrage  of  toegevoegde waarde……”

Lees hier het artikel.

Facto magazine