FMIS 2.0

FMIS 2.0, een artikel geschreven door mevrouw van der Ven-Klootwijk.

“Informatie vormt binnen de huidige ontwikkelingen een kritische succesfactor. Tijdstip, plaats, vorm en kwaliteit van die informatie is allesbepalend voor de prestatie van de facilitaire bedrijfsvoering.  Processen zoals huisvesting, beheer en onderhoud, dienstverlening, contractmanagement en inkoop kunnen alleen efficiënt en effectief verlopen wanneer adequate informatie beschikbaar is. Biedt het huidige FMIS nog voldoende voor de organisatie van vandaag?..”

Lees hier het artikel.