Het nieuwe inkopen duurzaam de recessie door

Dit artikel is afkomstig uit het Facilty Management Magazine 2010 en geschreven door mevrouw van der Ven-Klootwijk.

“Duurzaamheid is geen trend, het is een prioriteit die in de huidige markt heerst bij alles
wat we doen: in business, huisvesting, consumeren en inkopen. Bovendien vindt in veel
organisaties een ontwikkeling plaats binnen de inkoopafdeling van het operationele
‘prijsinkopen’, naar het initiëren van tactische, soms zelfs strategische contracten. Daarbij
is het onderhouden van relaties noodzakelijk, die duurzaamheid en toegevoegde waarde
leveren aan het primaire proces. In deze tijd van bezuinigingen, uitstel van projecten en
het duurzaam inkopen, is dit een uitgesproken kans voor de inkooporganisatie om orde op
zaken te stellen. Facility managers en inkopers spelen namelijk een belangrijke rol als het
om duurzame inkoop gaat. Heeft u uw inkoop al op orde?..”

Lees hier het artikel.

fmmagazine